1 خدمت مرتبط با: "حمل و نقل"

توضیحات: "حمل و نقل"

روش کار:

  1. توافق بین مشتری و خدمات دهنده بر روی جزئیات، زمان، قیمت و محل جا به جایی
  2. سفارش و پرداخت مبلغ توافق شده  به حساب سایت خدمات یاب بصورت امانت
  3. ارسال وسیله نقلیه به محل و انجام کار
  4. تایید توسط مشتری و بلافاصله انتقال وجه به حساب خدمات دهنده
  5. برای اطلاعات بیشتر میتوانید مقالات خریداران خدمات و یا مقالات خدمات دهندگان را مرور بفرمایید. 
چرا باید در سایت خدمات یاب ، ثبت توانایی ها و خدمات خود را انجام دهیم؟