حساب کاربری دپارتمان تخصصی زبان چینی

خدمات یاب

دپارتمان تخصصی زبان چینی

 • از :
  تهران
 • ویژگی اخلاقی و کاری:

  اهل انتقاد سازنده

  پیگیری سفارش ها و وظایف

  تعهد و انگیزه خدمت

 • دربار من
  مترجم و مدرس زبان چینی