حساب کاربری Keshavarzi

خدمات یاب

Keshavarzi

 • از :
  اصفهان
 • ویژگی اخلاقی و کاری:

  اخلاق کاری قوی

  ارائه گزارش کار

  امانت دار

  انعطاف پذیری

  اهل انتقاد سازنده

  پایبند به اصول اخلاقی

 • دربار من

هیچ خدماتی پیدا نشد!