حساب کاربری Samoeyl

خدمات یاب

Samoeyl

 • از :
  ارومیه
 • ویژگی اخلاقی و کاری:

  ارائه گزارش کار

  امانت دار

  انجام کارها زودتر از موعد

  انعطاف پذیری

  اهل انتقاد سازنده

 • دربار من
  برنامه نویسی VBA اکسل استفاده از توابع و گزارشات پیشرفته

هیچ خدماتی پیدا نشد!