اگر در انتخاب شغل؛ تجارت؛ کسب و کار؛سفر تجاری و انتخاب شوهر و همسر تردید دارید؛حل این مشکل را به ما بسپارید.

روش کار: بوسیله علم اعداد یک نوع علم خاص برگرفته از کتب مذهبی قدیم فقط با دانستن نام زوجین پدر و مادر طرفین و روز سوال کردن مشخص می شود که این ازدواج موفق است یا خیر آیا طالع این دو نفر با هم توافق دارد یا در تضاد است.آیا این شغل یا سفر تجاری یا معامله….

همچنین اگر قصد انجام شروع کاری- سفر- استخدام یا هر امر مهم در زندگی را دارید به شما کمک میکنیم آیا انجام این کار با طالع شما سازگار است یا خیر.