کیفیت کار، پشتیبانی و نگهداری پروژه تضمین می شود.

اجرای پروژه در کنار مشاوره انجام می شود.

برنامه نویسی سرور پشتیبان اپلیکیشن (در صورت نیاز) در صورت وجود سرور احتصاصی بر اساس Owin Web API و بصورت وبندوز سرویس و در غیر این صورت بصورت IIS hosted Web API انجام می شود

تولید اپلیکیشن با فریم ورک Xamarin یا Flutter و به انتخاب کارفرما انجام می شود. (هزینه و زمان تولید Xamarin پایینتر از Flutter است ولی Flutter از نظر سرعت و عملکرد بسیار بهتر است)

بجز گیم، هر نوع سفارش پذیرفته می شود. برای اجرای طرحهای تخصصی مانند اپلیکیشنهای خدمات خاص یا مالی و بورس و غیره، معرفی یک نماینده متخصص از سمت کارفرما لازم است. همچنین تست اپلیکیشن توسط کارفرما انجام می شود.

هزینه و زمان انجام کار تحت تاثیر شرح کار بوده و پس از تکمیل و تایید RFP و Proposal و تثبیت جزییات مشخص خواهد شد. برای پروژه های کوچک از یک میلیون تومان / یک ماه شروع می شود.

برای استارت آپها، به شرط وجود بیزینس پلن موجه، امکان شراکت وجود دارد.