• سلام ما به شما یاد میدیم تا لوستر خود تآن را نصب کنید ونیاز به نصب نباشد خود شما به راحتی میتوانید۶۰درصد از لوستر ای تو بازار نصب کنید یا لوستر سر هم کنید و ۵۰در صد به نصب بدید یک نصب برای ۶شاخ برنز از شما۳۰یا۴۰ اگر شما لوستر خود سر هم کنید ۱۵تومان به سود شما ست ((آموزش شامل لوستردیجیتال نیست))