چند سال برنامه نویسی در همه ی حوضه ها برنامه هایی چون آیتیک. شانص .بلیطجا.اپ قفل .زاکاز و …

هم اکنون در شرکت مشاوران سیستم مشغول به کار برنامه نویسی وب و اپلیکیشن میباشم و میتوانم یک سیستم کامل را تحویل دهم

اشتراک گذاری: