سلام

بسته به نوع پروژه به صورت توافقی راجع به زمان و نوع تحویل پروژه صحبت خواهیم کرد به صورتی که هر دو طرف با رضایت کامل پروژه را شروع کرده و به پایان برسانیم.در صورت نیاز میتوانم نمونه کار ارائه دهم تا انتخاب راحتر انجام گیرد.