به اسمه تعالی

خدمات ارزنده من بیشتر درخور شرکت های بزرگ است که می توانند با کمترین هزینه برند و شرکت و محصولات خود را معرفی و به سراسر ایران بشناسند و ارزه کنند. ن تنها داخل ایران بلکه جهانی تبلیغ کنند.

شرکتی مانند:عالیس.کاله.پاک و…

نحوه کارما:۹۰تاتبلیغ و تیزر ۳۰ثانیه ای پخش در تمامی شبکه های تلویزیونی سراسر ایران

پخش میان برنامه در سریال ها و فیلم های پربیننده و پربازدید

قیمت فقط ۱/۳مبلغ دریافتی صدا سیما ۸۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان.

با سقف قرارداد بلند مدت و معتبر از وزارت ارشاد و صدا سیما