علمی پزشکی جدید برگرفته از انواع حرکات و ورزشهای یوگا و فیزیوتراپی و ماساژ های قسمت های خاصی از بدن عنوان این علم:

Neurotherapy است۰

بنده با اساتید بزرگ این علم در ارتباط هستم و طی سه سالی که می‌گذرد روش های این علم را برای رفع درد های عضلانی بدون تجویز هیچ گونه دارویی؛ بکار بردم که موفقیت آمیز بوده

مانند:

  1. دیسک کمر
  2. سیاتیک
  3. درد گردن
  4. شکم
  5. سر و شقیقه ها
  6. درد زانو
  7. درد ناف و جا انداختن ناف و مشخص نمودن که آیا ناف افتاده است یا خیر و آموزش گرفتن و جا انداختن ناف صد در صد تضمینی

بیشتر درد های عضلانی در بدن

✓روش کار فقط مشتمل بر حرکات و ورزشهایی است که برای هر درد تجویز می‌شود۰

✓مدت زمان برای بهبود: انجام این حرکات تا بهبودی کامل

✓درصد موفقیت ۱۰۰ در صد است.

مشخص نمودن این که تا چند روز مریض سلامتی کامل خود را بدست میآورد مشخص نیست شاید در همان جلسه ی اول یا بعد از چندین جلسه و انجام حرکات در خانه؛ اما اینکه من بگویم فقط با یک جلسه درد منقطع می‌شود دروغ محض است البته مریض۲ در همان جلسه اول علایم بهبودی را احساس می کنید در این روش هیچ گونه ضرری به مریض وارد نمیشود.

✓بدون هیچ قرص و دارایی به امید خدا دردش برطرف می‌شود.