اینجانب دبیر الهیات و معارف هستم با ۲۵ سال سابقه و مدرک دکترای فقه و حقوق و مدرک تربیت معلم قرآن کریم از سازمان دارالقرآن کشور و متخصص برگزاری دوره روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم.