سلام دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی هستم عضو شورای مرکزی انجمن علمی زبان

آشنایی کامل به وردپرس دارم

برای سایت های مختلف از جمله پارسی دانلود کار کردم

نویسندگی هم میکنم و به کتاب در دست نوشتن دارم