ما در تیم ترجمه خود قادریم مقالات شما را در هر موضوع تخصصی که باشد ترجمه کنیم

در این خدمات قید فوریت نیز ملاک بوده و در کمترین زمان در مدت زمان یک روز برای یک مقاله تخصصی در رشته خاص حدودا ۳۵ هزار تومان خواهد بود

لازم به ذکر ما قیمت بسیار مناسبی ارائه میدهیم

این ترجمه ها به هیچ وجه نرم افزاری نبوده و دارای ضمانیت برگشت وجه می باشد ضمنات کیفیت این مقالات ۲ روز بوده و قابل بازبینی نیز خواهد بود

خدمات ترجمه مقاله ما توسط تیم ترجمه انگلیسی با بیش از ۱۵ سال سابقه انجام می شود