ترجمه‌ی روان از عربی به فارسی و بالعکس، هم به صورت فصیح و هم عربی محاوره‌ای. مسلط به انواع لهجه‌های عربی کشورهای مختلف.

هزینه ترجمه بر اساس زمان تحویل:

عادی: ۵۰۰ کلمه در روز. هر کلمه ۳۵تومان

فوری: ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰ کلمه در روز: هر کلمه ۴۰تومان

ویراستاری فنی و ادبی: بستگی به سهولت و سختی متن دارد، از ۶۰۰تومان برای هر ۲۵۰ کلمه تا ۱۲۰۰ تومان برای هر ۲۵۰ کلمه