مجموعه سوالات گردآوری و گلچین شده آزمونهای استخدامی مراکز مهم در قالب فایل های PDF گردآوری شده است.

سوالات مهم و تکراری که در آزمونهای قبلی آموزش و پرورش و سایر سازمانها و وزارتخانه ها آمده است به صورت یکجا برای شما فراهم شده است.

این مجموعه شامل چه فایلهایی است؟

مجموعه ای از نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سالهای قبل و همچنین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی مختلف طبق مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش گردآوری شده که در قالب چندین فایل PDF شامل سوالات تستی ارائه می شود. مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی آموزش و پرورش کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در این استخدامی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد. شما با دریافت این فایل، سوالات زیر را دریافت خواهید نمود:

۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه

۸۷ سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه

۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه

۰۰ سوال ریاضی و آمار + پاسخنامه تشریحی

۳۸۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون

۶۰ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه