اینجانب بصورت دورکارکارهای گرافیکی مانند ویرایش عکس و دوربری تصاویر را با قیمت مناسب و در درجه اول کیفیت عالی انجام میدهم.