دوخت انواع کوسن ها و شکلک های نمدی با تنوع رنگ به دلخواه و نیز تنوع طرح به سلیقه مشتری