تولید انواع موشن گرافیک های آموزشی ، تبلیغاتی و فرهنگی
هنربرتر باسابقه ۱۲ ساله در حوزه فیلم و تیزرهای تبلیغاتی، ساخت موشن گرافیک های مختلف را به صورت تخصصی انجام می دهد