صفحه آرایی پایان نامه و مقاله در فرمت دلخواه

من دوره ی حرفه ای ورد را گذرانده ام؛ چندین پایان نامه و مقاله در فرمت های خواسته شده انجام داده ام. (هزینه کار تا ۱۰۰ صفحه، هر صفحه ۱۵۰۰تومان و به ازای هر صفحه بیشتر، صفحه ای ۱۰۰۰ تومان اضافه می شود)

۱- فهرست بندی اتوماتیک و عنوان بندی شماره خورده تا پنج سطح

۲- سکشن بندی به منظور اضافه کردن شماره صفحات، هدر و فوتر متفاوت، چند ستونه بودن صفحه، متفاوت بودن اندازه یا ویوی صفحات و…

۳-ایجاد فهرست اشکال و جداول،