• ۲ ۲ ۲ ۲ فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر/نرم افزار، از دانشگاه امیرکبیر تهران.
  • ۲ ۲ ۲ ۲ مدت ۷ سال مشغول طراحی سایت و تدریس آن در آموزشگاه های معتبر هستم.
  • ۲ ۲ ۲ ۲ به مدت ۲سال در شرکت نفت آبادان مسئول پایگاه داده و شبکه مشغول کار بودم.
  • ۲ ۲ ۲ ۲ عضو تیم برنامه نویسی ابرتک و مسئول گرافیکی پروژه .