کارشناس ارشد معماری هستم، ۴ سال سابقه کاردر زمینه معماری دارم ، در شش ماه گذشته بالغ بر ۱۵ پروژه نما به تایید شهرداری های مناطق یک – دو – سه – پنچ – شش- هفت و ۲۲ رسانده ام و در زمینه های طراحی داخلی ، طراحی روف گاردن و تهیه نقشه های معماری نیز مهارت دارم