تولید محتوای الکترونیکی (از مبتدی تا بازار کار)

طراحی محتوای الکترونیکی آموزشی و تجاری

آموزش تولید محتوای الکترونیکی توسط رتبه های اول جشنواره های کشور
طراحی سناریوی تولید محتوای الکترونیکی
آموزش کار با نرم افزارهای ویرایش عکس، صدا و ویدئو
آموزش کار با نرم افزارهای حرفه ای فیلم برداری از صفحه نمایش
آموزش کار با نرم افزارهای حرفه ای تولید محتوای الکترونیکی
به همراه برنامه نویسی آسان