۷ سال سابقه دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه کویت نمونه کاری موجود است انجام ترجمه برای شرکتهای متفاوت با دقت و کیفیت بالا