بنده مدت ۷ سال در پاکستان درس خواندم؛ به زبان اردو و هندی تسلط کامل دارم میتوانم مترجم حضوری و غیر حضوری شما در تمام زمینه ها باشم.

منجمله:

کتاب _ مقاله _ فیلم _ سریال یا مترجم و سخنگوی شما در معاملات و تجارت خلاصه فکر بکنید یک شخصی کنار شماست که از هندی شما را بی نیاز می‌کند؛ مانند تسلط به زبان فارسی در ضمن به عربی هم تسلط دارم