كار بصورت انلاين و بعداز مشاوره مورد نياز با بيمار انجام ميشود

درصورت عدم دسترسي به دواي موردنظر ارسال بصورت پست انجام ميگردد.پس از مشاوره .درصورتي كه نيازبه ملاقات با بيمار احساس شود پذيرش حضوري بلامانع است🌸