من سریع و بدون غلط متن های انگلیسی و فارسی را تایپ میکنم و همچنین با کمترین نرخ قیمت تایپ میکنم و میتوانم تا حداکثر یک روز فایل را تحویل دهم و همچنین می توانم وبلاگ بسازم و کمتر از یک روز تحویل بدهم.