در دنیای امروز, تهیه و فراهم نمودن اطلاعات خام بوسیله جستجو در اینترنت یک شغل محسوب میشود اما زمانی این دیتا خام دارای ارزش و قیمت بالایی خواهند بود که در جهت رسیدن به اهداف کسب و کار, تحلیل و آنالیز شده و قابل نتیجه گیری باشند.

بستگی به نوع و حجم اطلاعات از SQL Server و یا Power Query و Power Pivot استفاده میکنم. بستگی به نوع کار و درخواست, در صورت نیاز مدل های آنالیز جدید با زبان Visual Basic تولید میکنم.

آموزش و تدریس خصوصی و گروهی نیز ارائه میگردد.