من یک معمار هستم به نرم افزار های rhino keyshot photoshop autocad مسلط ام و میتونم برای شما فاز یک و فاز دوی یک سازه رو مدل کنم