می تونم هر وب سایت که بخواید زیر قیمت بازار با بالاترین کیفیت ممکن طراحی کنم . قیمت متفاوت می باشد هر سایت بسته به امکانات قیمت گزاری می شود این پول پیش پرداخت می باشد اگه امکانت بیشتری خواستید اضافه می کنم و دوباره باید پول پرداخت شود اگه سایت ساده باشه پول اضافه پس داده می شود