بنده ۱۴ سال سابقه درس عربی و قرآن تفسیر و علوم حوزوی را دارم بهتر از یک معلم عربی میتونم به به شما یا فرزندانتان در فهم و درک مفاهیم عربی کمک بکنم۰

اگر پایان نامه یا مقاله ای دارید که احتیاج به ترجمه فارسی به عربی یا عربی به فارسی یا حتی تایپ هست بنده میتوانم کارهای ترجمه و تایپ و صفحه آرایی را برای شما انجام بدهم.