در زمینه های کلی نرم افزار و سخت افزار اماده ی کمک رسانی هستم.

در زمینه ی معرفی برنامه های خاص و پر کاربرد میتوان کمک رسانی کنم