ده سال سابقه کار دارم و ماهر در زمینه ای که گفتم هستم
تایپ فارسی
تایپ ریاضی
پاورپوینت و اکسل
و کارهای ثبت نام اینترنتی و ایمیل انجام بدم…