تایپ مقاله و پایان نامه فارسی و انگلیسی در کمترین مدت زمان&#۸ ۳۰; صفحه ارایی برای پروژه های دانشجویی و ساخت پاورپوینت در بهترین افکت ها و قالب های روز&#۸ ۳۰;