سلام بنده دارای ۶سال سابقه کار می باشم.مهندس آی تی هستم.انجام کار به صورت دورکاری میباشد.تولید محتوا انجام خواهم داد.و تایپ فارسی انجام میدهم.