سلام،۳۲ ساله هستم، خانم و متاهل؛ تقریبا از ۹سالگی شعر و ترانه میگم، با هرموضوعی و هر آهنگی که درخواست بشه کاملا آهنگین در کمترین زمان ارائه میدم، بالغ بر صدها شعر و ترانه دارم، صدای خوبی هم برای گویندگی و کتاب صوتی دارم، در زمینه تقلید صدای کارتون ها و شخصیت های کارتونی هم مستعد هستم؛