سلام
رشته تحصیلی من ارشد اقتصاد است؛ درحال حاضر کار اصلی من استخراج و تجزیه و تحلیل دیتا از سایت های مرجع داخلی و خارجی است؛ مصلا بانک مرکزی، مرکز آمار و سایت بانک جهانی، IME,OECD,OPEC,IEA,EIA و…
بنابراین سروکار من بیشتر با نرم افزار EXCEL هست.
تجربه روزنامه نگاری و نوشتن متون تحلیلی اقتصادی و نیز ترجمه متون انگلیسی اقتصادی را دارم.
تهیه دیتا، ترجمه، تایپ، و هرگونه کار با EXCEL پذیرفته می شود.