تایپ و ترجمه متون و مقالات دانشگاهی در زمینه های مختلف از فارسی به انگلیسی و بالعکس پذیرفته میشود و در زمان دلخواه شما در بهترین کیفیت تحویل داده میشود. ترجمه های فیلمهای کوتاه از فارسی به انگلیسی نیز انجام میشود. ترجمه فارسی به انگلیسی کلمه ای ۳۵ تومن و انگلیسی به فارسی کلمه ای ۲۵ تومن