باسلام بنده ده سال است که زبان انگلیسی کار می کنم و دو سال است که به طور حرفه ای زبان انگلیسی را دنبال میکنم.همچنین سابقه انجام تایپ سریع را دارا می باشم و فارغ التحصیل شده ام و بدلیل وقت آزاد زیاد آماده دریافت پروژه های شما و انجام آنها در اسرع وقت می باشم.همچنین سابقه کار در سایت های دیگر را نیز دارا می باشم.