یه بلاگر هستم تو اینستاگرام و صفحه م پنجاه هزار مخاطب داره و رو به افزایش هست