در دنیای وسیع امروز اینترنت و فضای مجازی جز جدایی ناپذیر زندگی مردم هست و تا سال های اینده تقریبا همه کارها به صورت اینترنتی و یا شبکه های اجتماعی انجام می شود.پس بهتر است هرچه زودتر کار خود را در این فضا شروع کرده و قسمتی از این بازار بیکران را برای خود بگیرید