با مداد یا زغال طراحی میشه با شبیه سازی چهره صد در صد تطبیق با عکس در سایز دلخواه