عروسک سازی و کارای نمدی انجام میدم و بدلیجات و کوسن درست میکنم