بنده چندین سال سابقه ترجمه انواع متون از فارسی به انگلیسی و بالعکس رو دارم.