با سلام دانشجوی کارشناسی رشته برقم سال ۹۶ کنکور دادم در دانشگاه صنعتی شاهرود درس میخونم.

به چند نفر تا حالا در مورد برنامه ریزی درسی و برنامه برای کنکور و همچنین انتخاب رشته مشاوره داده ام و نتیجه خوبی هم گرفته اند.

یک مورد رشته ریاضی در دانشگاه شهید رجایی مکانیک پذیرفته شد و رشته انسانی هم با توجه به علاقه شخصی رشته تربیت بدنی دانشگاه شاهرود پذیرفته شدند.