۶ سال سابقه کار طراحی و همچنین روتوش عکس و طراحی آلبوم