انجام صفر تا صد پروژه های صنعتی یا دانشجویی مربوط به طراحی روشنایی با نرم افزار dialux یا در صورت لزوم dialux evo

قیمت با توجه به حجم پروژه و توافقی خواهد بود .

اشتراک گزاری: