مربی با سابقه چهار سال کار در زمینه روانشناسی و آموزش مفاهیم مقدماتی ریاضی و تفکر خلاق به کودکان ودارای مدرک لیسانس روانشناسی بالینی هستم و مدرک مربیگری آموزشی و خلاقیت .