بنده از سال ۱۳۸۹ مشغول این حرفه هستم و به خوبی از پسش بر میام

تایپ جداول، اشکال، عربی، لاتین هم انجام دادم یک قیمت هر کدوم از اونها متفاوته