آموزش راه دور (آنلاین) سطح مقدماتی تا متوسط

سازهای پیانو ، اُرگ نوازی (کیبورد) ، گیتار پاپ

هزینه ۱ جلسه (یک ترم) صد و پنجاه هزار تومان – هزینه ی هر جلسه دوازده هزار و پانصد تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه بصورت (تک جلسه ای) و بدون در نظر گرفتن ترم : بیست هزار تومان است.

بسته به شرایط هنرجو یک یا دو جلسه در هفته در نظر گرفته می شود.

———————————————————————

آموزش آهنگسازی با کامپیوتر :

آموزش تئوری موسیقی – آموزش نرم افزار آهنگسازی ، آموزش آهنگسازی و تنظیم ، آموزش میکس و مسترینگ

هزینه های هر جلسه آموزش آهنگسازی با کامپیوتر

  • آموزش تئوری موسیقی در ۸ جلسه هزینه هر جلسه : نُه هزار و پانصد تومان

  • آموزش نرم افزار آهنگسازی در ۸ جلسه هزینه هر جلسه : دوازده هزار و پانصد تومان

    آموزش آهنگسازی و تنظیم در ۸ جلسه هزینه هر جلسه : سی و پنج هزار تومان

  • آموزش میکس آهنگ در ۸ جلسه هزینه هر جلسه : بیست و پنج هزار تومان

آموزش مسترینگ در ۸ جلسه هزینه هر جلسه : بیست و پنج هزار تومان

  •  
  • هزینه ی هر مرحله بصورت جداگانه محاسبه و پرداخت می شود.
  •